top of page
Beer Glass

 

התמכרות מובילה את האדם לפגיעה בתחומי החיים השונים: בריאות, חברה, תעסוקה, פגיעה ביחסים בינאישיים ועוד. התלות הפסיכולוגית והפיזית שהאדם מפתח, הכמיהה והדחפים העוצמתיים הם לא קלים להתמודדות. 

 

בטיפול נתמקד בשני מישורים:  ​ 

במישור הפיזי נעבוד על הימנעות או הפחתת הנזק. 

במישור הפסיכולוגי נלמד כלים לשליטה בדחף להשתמש בחומר/לביצוע ההתנהגות. 

נברר ונגיע אל אותם צרכים רגשיים לא מסופקים ונלמד דרכים חלופיות ומספקות למענה רגשי.

אפשרות נוספת לטיפול הינה התערבות משפחתית מתוך ראייה מערכתית והבנת ההתמכרות כחלק ממארג היחסים במשפחה. 

בטיפול נכיר ונבין לעומק את התלות השיתופית המתקיימת במשפחה ואיך מטפלים בה.

תקבלו כלים להתמודדות עם סיטואציות בחיי היומיום וליווי המשפחה בהתמודדות. 

עבודה על דפוסים המתקיימים במשפחה ומאפשרים את המשך ההתמכרות.

התמכרות לקניות- ראיון לרדיו דרום
00:00 / 06:20

גמילה מהתמכרויות

התמכרות היא שימוש חוזר בכמויות הולכות וגדלות של חומר או התנהגות הגורמים הנאה. נוצרת תלות פסיכולוגית וגופנית בחומר או ההתנהגות. אדם פונה להתמכרות מתוך רצון וצורך להקל על כאב (פיזי או נפשי) אך ההתמכרות גם גורמת לסבל וכאב שממנו מנסה המכור להשתחרר. 

אז אם את/ה מרגיש/ה שאיבדת את השליטה?

שהחומר/ ההתנהגות שולטים בך ולא אתה בהם?

 או אם אתם הורים/ בני משפחה, הרוצים לעזור ליקירכם וזקוקים להכוונה- נוכל לעשות זאת ביחד!

התמכרות היא פעמים רבות רק סימפטום המעיד על כך כי לאדם ישנו כאב נפשי או פיזי עליו הוא מנסה להקל ולהתמודד באופן פחות יעיל. 

זו דרכה של הנפש לבטא את הכאב.

bottom of page